دومین همایش و نمایشگاه تخصصی خودروهای گازسوز و صنایع وابسته، آذر ماه ۱۳۸۷

دومین همایش و نمایشگاه تخصصی خودروهای گازسوز و صنایع وابسته

2nd International Exhibition and Conference on NGV and Relative Industries

دومین همایش و نمایشگاه تخصصی خودروهای گازسوز و صنایع وابسته در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۸۷ توسط ،انجمن صنفي كارفرمايي سازندگان تجهيزات مصرف گاز طبيعي و سوختهاي جايگز در شهر تهران برگزار گردید.