سومین همایش بین المللی تغذیه بالینی ایران، بهمن ماه ۱۳۹۸

سومین همایش بین المللی تغذیه بالینی ایران

Third International Clinical Nutrition Conference

پوستر سومین همایش بین المللی تغذیه بالینی ایران

سومین همایش بین المللی تغذیه بالینی ایران در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی مشهد،دانشگاه علوم پزشكي مشهد در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش بین المللی تغذیه بالینی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش بین المللی تغذیه بالینی ایران