سومین همایش بین المللی تغذیه بالینی ایران، بهمن ماه 98

سومین همایش بین المللی تغذیه بالینی ایران

Third International Clinical Nutrition Conference

پوستر سومین همایش بین المللی تغذیه بالینی ایران

سومین همایش بین المللی تغذیه بالینی ایران در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی مشهد در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش بین المللی تغذیه بالینی ایران مراجعه فرمایید.


محورهای همایش

  1. تغذیه در بیماران با شرایط بحرانی (بیماران بستری در ICU
  2. رژیمهای غذایی ویژه و بیماریها (شامل رژیمهای کتوژنیک، بدون گلوتن و Low FODMAP
  3. روزه و سلامت؛
  4. تغذیه در کاشکسی و سارکوپنی؛
  5. چاقی و درمان آن؛
  6. کترینگ بیمارستانی؛
  7. اعتباربخشی آموزشی و ارزیابی گروههای تغذیه دانشگاههای کشور؛
  8. شرایط مرجعیت علوم تغذیه در منطقه؛
  9. آمایش سرزمینی تغذیه بیمارستانی.


مقالات پذیرش شده در سومین همایش بین المللی تغذیه بالینی ایران