کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21، اسفند ماه ۱۳۹۵

کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21

International Conference on New Approaches in Humanities in the 21st Century

پوستر کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21

کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21 در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۹۵ توسط ،دبيرخانه كنفرانس در شهر رشت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21 مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21