اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در مهندسی و علوم پایه، شهریور ماه ۱۴۰۳

اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در مهندسی و علوم پایه

The first international conference on new approaches in engineering and basic sciences

پوستر اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در مهندسی و علوم پایه

اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در مهندسی و علوم پایه در تاریخ ۱۸ شهریور ۱۴۰۳ توسط ،دبیرخانه دائمی همایش برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.