کنفرانس ملی علوم معدنی، شهریور ماه ۱۳۹۳

کنفرانس ملی علوم معدنی

National Conference of Mineral Sciences

پوستر کنفرانس ملی علوم معدنی

کنفرانس ملی علوم معدنی در تاریخ ۱۱ شهریور ۱۳۹۳ توسط ،سازمان نظام مهندسي معدن استان مازندران در شهر ساری برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی علوم معدنی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی علوم معدنی