همایش بین المللی سیمای حضرت محمد (ص) در هنر و رسانه با رویکرد صلح جهانی، فروردین ماه ۱۳۹۶

همایش بین المللی سیمای حضرت محمد (ص) در هنر و رسانه با رویکرد صلح جهانی

پوستر همایش بین المللی سیمای حضرت محمد (ص) در هنر و رسانه با رویکرد صلح جهانی

همایش بین المللی سیمای حضرت محمد (ص) در هنر و رسانه با رویکرد صلح جهانی در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۳۹۶ توسط ،معاونت اجتماعي ناجا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.