همایش بین المللی مدیریت نوین در افق 1404، اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

همایش بین المللی مدیریت نوین در افق 1404

پوستر همایش بین المللی مدیریت نوین در افق 1404

همایش بین المللی مدیریت نوین در افق 1404 در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق،پژوهشكده دولت اسلامي و دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شرق در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش بین المللی مدیریت نوین در افق 1404 مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش بین المللی مدیریت نوین در افق 1404