دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع، اسفند ماه ۱۳۹۴

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع

پوستر دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۹۴ توسط ،موسسه مديران ايده پرداز پايتخت ويرا برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع