کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع، خرداد ماه ۱۳۹۴

کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع

International Conference on Industrial Management, Economics and Engineering

پوستر کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع

کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۳۹۴ توسط ،موسسه مديران ايده پرداز پايتخت ويرا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع