کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی

International Conference on Management, Economics and Humanities

کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط ،شركت مديران ايده پردازان پايتخت ايليا برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی