نخستین کنفرانس بین المللی مهندسی معدن، فرآوری مواد معدنی، شهریور ماه 92

نخستین کنفرانس بین المللی مهندسی معدن، فرآوری مواد معدنی

International Conference of Mining?Mineral Processing?Metallurgical and Environmental Engineering

نخستین کنفرانس بین المللی مهندسی معدن، فرآوری مواد معدنی در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۲ توسط دانشگاه زنجان در شهر زنجان برگزار گردید.


MAIN TOPICS:

Hydrogeology, Engineering Geology and Geotechnics

 • Field investigations and laboratory analyses of rocks and  soils mechanics

 • Modelling in engineering geology and geotechnics

 • Slope stability – models and management

 • Groundwater exploration and management

Exploration and Mining

 • New techniques and technologies in open-pit mining

 • New techniques and technologies of mining underground deposits

 • Technique and technology of blasting activities. Controlled explosive demolition

 • Prevention and dangers in the mining industry. Strategic environmental

 • Mechanics of the rock mass and its influence on mining technologies and occupational safety

 • Recultivation and reclamation of areas, damaged from mining activities

Mineral Processing

 • Processing of low - grade ores

 • Flotation, flocculation and solid - liquid separation

 • Hydrometallurgical processes

 • Recovery of precious metals

 • Sampling and chemical analysis of wastes

 • Decrease of foreign matter in mineral raw material intended for sale

 • Project management

Oil and Gaz area

 • New methods and technologies in petroleum geology

 • Characterization of gas reservoirs

 • Directional and horizontal drilling and tomography methods

 • Underground gas storing and reservoir modeling

 • Refining, oil and gas trade and marketing

 • Environment protection in petroleum industry. Capacity building, environmental impact assessment and monitoring in oil and gas developments

Environmental Engineering

 • Practical tools and applications for conducting and monitoring of environmental performance. Cost-benefit analysis

 • Environmental expenditure of enterprises

 • Natural resources management

 • Planning and assessment

 • Environmental evaluation and decision-making

 • Social issues and environmental policies

 • International and domestic financing strategies for the environment

 • Public-Private partnership and environmental objectives