نخستین کنفرانس بین المللی مهندسی معدن، فرآوری مواد معدنی، شهریور ماه ۱۳۹۲

نخستین کنفرانس بین المللی مهندسی معدن، فرآوری مواد معدنی

International Conference of Mining?Mineral Processing?Metallurgical and Environmental Engineering

نخستین کنفرانس بین المللی مهندسی معدن، فرآوری مواد معدنی در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۲ توسط دانشگاه زنجان، در شهر زنجان برگزار گردید.