هشتمین کنگره فیزیک پزشکی ایران، خرداد ماه ۱۳۸۷

هشتمین کنگره فیزیک پزشکی ایران

08th Iranian Congress of Medical Physics

هشتمین کنگره فیزیک پزشکی ایران در تاریخ ۸ خرداد ۱۳۸۷ توسط ،دانشگاه شهيد بهشتي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنگره فیزیک پزشکی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنگره فیزیک پزشکی ایران