کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21، اسفند ماه ۱۳۹۴

کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21

پوستر کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21

کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21 در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۴ توسط ،موسسه سرآمدهمايش كارين در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21 مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21