چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق،کامپیوتر و الکترونیک، آذر ماه ۱۳۹۵

چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق،کامپیوتر و الکترونیک

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق،کامپیوتر و الکترونیک

چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق،کامپیوتر و الکترونیک در تاریخ ۲۵ آذر ۱۳۹۵ توسط ،شركت پندار انديش رهپو در شهر اهر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق،کامپیوتر و الکترونیک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق،کامپیوتر و الکترونیک