چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری و مدیریت، خرداد ماه ۱۳۹۵

چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری و مدیریت

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری و مدیریت

چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری و مدیریت در تاریخ ۱۴ خرداد ۱۳۹۵ توسط ،موسسه پژوهشي پندارهمايش پارس و دانشگاه علم و صنعت واحد نور برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری و مدیریت مراجعه فرمایید.




مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری و مدیریت