سیزدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران، آبان ماه ۱۳۹۵

سیزدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران

13th Iran Engineering Manufacturing Conference

پوستر سیزدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران

سیزدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران در تاریخ ۱۹ آبان ۱۳۹۵ توسط ،دانشكده فني و مهندسي دانشگاه هرمزگان در شهر بندرعباس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سیزدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سیزدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران