دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار

Second International Management and Business Conference

پوستر دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط دانشگاه تبریز،گروه مديريت دانشگاه تبريز در شهر تبریز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار