کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی، تیر ماه ۱۳۹۴

کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی

International Conference on Economics Management and Agriculture Sciences

پوستر کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی

کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی در تاریخ ۳۱ تیر ۱۳۹۴ توسط ،مركز بين المللي ارتباطات دانشگاهي - توسعه كارآفرينان دانشگاهي در شهر بندرانزلی برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی