اولین کنگره بین المللی پژوهشهای علوم میان رشته ای در شهرسازی و معماری، اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

اولین کنگره بین المللی پژوهشهای علوم میان رشته ای در شهرسازی و معماری

پوستر اولین کنگره بین المللی پژوهشهای علوم میان رشته ای در شهرسازی و معماری

اولین کنگره بین المللی پژوهشهای علوم میان رشته ای در شهرسازی و معماری در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط ،شركت كيان طرح دانش در شهر تبریز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنگره بین المللی پژوهشهای علوم میان رشته ای در شهرسازی و معماری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنگره بین المللی پژوهشهای علوم میان رشته ای در شهرسازی و معماری