کنفرانس بین المللی نخبگان مدیریت، خرداد ماه ۱۳۹۵

کنفرانس بین المللی نخبگان مدیریت

پوستر کنفرانس بین المللی نخبگان مدیریت

کنفرانس بین المللی نخبگان مدیریت در تاریخ ۱۲ خرداد ۱۳۹۵ توسط ،موسسه سرآمد همايش كارين در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی نخبگان مدیریت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی نخبگان مدیریت