کنگره موبایل ایران، بهمن ماه ۱۳۹۱

کنگره موبایل ایران

1st Iranian Mobile Congress

پوستر کنگره موبایل ایران

کنگره موبایل ایران در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۱ توسط دانشگاه صنعتی شریف،مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه صنعتي شريف در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنگره موبایل ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنگره موبایل ایران