نخستین کنفرانس بین رشته ای ادبیات و علوم، دی ماه ۱۴۰۲

نخستین کنفرانس بین رشته ای ادبیات و علوم

The first interdisciplinary conference of literature and science

پوستر نخستین کنفرانس بین رشته ای ادبیات و علوم

نخستین کنفرانس بین رشته ای ادبیات و علوم در تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۲ توسط موسسه آموزش عالی غیردولتی تاکستان،موسسه فرهنگی پژوهشی علم فرهنگ تاک در شهر تاکستان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنفرانس بین رشته ای ادبیات و علوم مراجعه فرمایید.