سومین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم سیاسی، اسفند ماه ۱۴۰۱

سومین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم سیاسی

The third international conference on law and political science

پوستر سومین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم سیاسی

سومین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم سیاسی در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی،مرکز آرمان سوله در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم سیاسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم سیاسی