همایش بین المللی زبان شناسی و مردم شناسی لارستان، اسفند ماه ۱۳۸۷

همایش بین المللی زبان شناسی و مردم شناسی لارستان

The International Conference of Larestan Philology and Ethnology

همایش بین المللی زبان شناسی و مردم شناسی لارستان در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۳۸۷ توسط ، در شهر لارستان برگزار گردید.