دومین کنگره بین المللی کلینیسین های دام های بزرگ (ایکلاپ 2013)، اسفند ماه ۱۳۹۱

دومین کنگره بین المللی کلینیسین های دام های بزرگ (ایکلاپ 2013)

The 2nd International Congress of Large Animal Practitioners

دومین کنگره بین المللی کلینیسین های دام های بزرگ (ایکلاپ 2013) در تاریخ ۹ اسفند ۱۳۹۱ توسط ،سازمان نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران در شهر تهران برگزار گردید.