پنجمین کنگره بین المللی دوسالانه انجمن جراحی زانو، آرتروسکوپی و آسیب های ورزشی ایران، بهمن ماه ۱۳۹۶

پنجمین کنگره بین المللی دوسالانه انجمن جراحی زانو، آرتروسکوپی و آسیب های ورزشی ایران

5th International Congress on Knee Surgery, Arthroscopy and Sports Injuries

پوستر پنجمین کنگره بین المللی دوسالانه انجمن جراحی زانو، آرتروسکوپی و آسیب های ورزشی ایران

پنجمین کنگره بین المللی دوسالانه انجمن جراحی زانو، آرتروسکوپی و آسیب های ورزشی ایران در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ توسط ،انجمن علمی جراحان زانو، آرتروسکوپی و آسیبهای ورزشی ایرانانجمن جراحي زانو، آرتروسكوپي و آسيب هاي ورزشي ايران در شهر جزیره کیش برگزار گردید.