کنفرانس بین المللی فقه،حقوق، روانشناسی و علوم تربیتی در ایران و جهان اسلام، شهریور ماه ۱۳۹۹

کنفرانس بین المللی فقه،حقوق، روانشناسی و علوم تربیتی در ایران و جهان اسلام

International Conference on jurisprudence, Law, Psychology and Education Science in Iran and Islamic World

پوستر کنفرانس بین المللی فقه،حقوق، روانشناسی و علوم تربیتی در ایران و جهان اسلام

کنفرانس بین المللی فقه،حقوق، روانشناسی و علوم تربیتی در ایران و جهان اسلام در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ توسط ،دانشگاه جامع علمي كاربردي –سازمان همياري شهرداري ها و مركز توسعه خلاقيت و نوآوري علوم نوين در شهر کرج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی فقه،حقوق، روانشناسی و علوم تربیتی در ایران و جهان اسلام مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی فقه،حقوق، روانشناسی و علوم تربیتی در ایران و جهان اسلام