همایش بین المللی عدالت و اخلاق در مکتب اهل بیت (ع) با تأکید بر سیره و آموزه های امام رضا (ع)

همایش بین المللی عدالت و اخلاق در مکتب اهل بیت (ع) با تأکید بر سیره و آموزه های امام رضا (ع)

Internationa Confeence on Justice and Ethics

پوستر همایش بین المللی عدالت و اخلاق در مکتب اهل بیت (ع) با تأکید بر سیره و آموزه های امام رضا (ع)

همایش بین المللی عدالت و اخلاق در مکتب اهل بیت (ع) با تأکید بر سیره و آموزه های امام رضا (ع) در تاریخ ۲۶ فروردین ۱۳۹۶ تا ۲۷ فروردین ۱۳۹۶ توسط دانشگاه فردوسی مشهد و تحت حمایت سیویلیکا در شهر مشهد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

 منابع بنیادین مفاهیم اسلامی عدالت و اخلاق
1) جایگاه و اهمیت منابع دینی در گفتمان مدرن در باب عدالت
2) نقش وحی و عقل در گسترش اخلاق اسلامی عدالت
3) تجلّی مفاهیم قرآنی در آموزه‌های امام رضا«علیه السلام» در حوزه عدالت و اخلاق
4) اخلاق تعامل و نسبت آن با عدالت در آموزه‌های اهل بیت«علیهم السلام»
5) عدالت توزیعی در میراث فقهی‌حقوقی اهل بیت«علیهم السلام»

 قرائت‌های کلامی، فقهی و فلسفی از عدالت و پیامدهای اخلاقی آن
1) مبانی کلامی و اعتقادی اخلاق در باب مسئولیت انسانی
2) پیامدها و لوازم فقهی‌ـ حقوقی عدالت
3) انتخاب مسئولانه شهروند در محافظت از نظام عادلانه
4) تأثیر متقابل استنباط­های فقهی­ـ حقوقی با عدالت
5) فلسفه اخلاقی جامعۀ عادلانه
6) هدف از زندگی انسان: جامعۀ عادلانه

 نسبت گفتمان اخلاق اسلامی و گفتمان عدالت حقوقی
1) مبانی و ارزش­های اخلاقی و الگوهای عدالت
2) جهانی شدن فرهنگ عدالت در عصر حاضر
3) منابع و موانع رشد فرهنگ بومی عدالت
4) مشکلات کاربست عدالت در جامعۀ معاصر
5) حوزه‌های گوناگون اخلاق کاربردی عدالت در مکتب اهل‌بیت«علیهم‌السلام»

اخلاق گفتگو و هم‌زیستی عادلانه در تعالیم امام رضا« علیه‌السلام »
1) وجوه مهم حیات امام رضا«علیه السلام» به‌مثابه منبع وحدت میان مسلمانان
2) امکان و تحقق گفتگوی حقیقی بین ادیان
3) پارادایم رضوی در باب همزیستی
4) آینده روابط درون‌ادیانی و بین‌ادیانی در جهان اسلامی
5) حل منازعات مذهبی در آموزه‌های رضوی

نقش عدالت در تعامل تمدنی اسلام با دیگر تمدن‌ها
1) نقش عدالت­محوری در شکوفائی تمدن اسلامی
2) عدالت به مثابه معیار در ساختار تمدنی اسلام
3) اخلاق برآمده از عدالت اسلامی در تعامل تمدنی
4) جایگاه عدالت در همگرائی تمدن­ها
5) عدالت، شاخصۀ سیاست و حکومت اسلامی
6) عدالت و تمدن نوین اسلامی

مشهدالرّضا« علیه‌السلام »، خاستگاه وحدت فرهنگی و معنویت اسلامی
1) ویژگی‌های عمدۀ شهر مشهد به‌مثابه منابع بالقوۀ وحدت
2) منابع معنوی و فکری در مشهد در زمینۀ مطالعات اسلامی
3) مشهد، قلب تپندۀ احیای اسلامی صلح‌محور
4) مفاخر و اندیشمندان مشهدالرضا«علیه‌السلام»