همایش بین المللی اسلام و روابط بین الملل، اسفند ماه ۱۳۸۹

همایش بین المللی اسلام و روابط بین الملل

International Conference on Islam and the International Relations

پوستر همایش بین المللی اسلام و روابط بین الملل

همایش بین المللی اسلام و روابط بین الملل در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۸۹ توسط دانشگاه گیلان،دانشگاه گيلان در شهر رشت برگزار گردید.