نخستین کنفرانس ملی شهر ایرانی اسلامی، تیر ماه ۱۳۹۷

نخستین کنفرانس ملی شهر ایرانی اسلامی

The first International Conference on Islamic Iranian city

پوستر نخستین کنفرانس ملی شهر ایرانی اسلامی

نخستین کنفرانس ملی شهر ایرانی اسلامی در تاریخ ۱۳ تیر ۱۳۹۷ توسط ،پژوهشكده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنفرانس ملی شهر ایرانی اسلامی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس ملی شهر ایرانی اسلامی