دهمین کنگره بین المللی بیماری های نقص ایمنی (ICID)، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

دهمین کنگره بین المللی بیماری های نقص ایمنی (ICID)

10th International Congress of Immunodeficiency Diseases (ICID)

پوستر دهمین کنگره بین المللی بیماری های نقص ایمنی (ICID)

دهمین کنگره بین المللی بیماری های نقص ایمنی (ICID) در تاریخ ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران،مركز تحقيقات نقص ايمني اوليه دانشگاه علوم پزشكي تهران در شهر تهران برگزار گردید.