همایش بین المللی گفتگوی ادیان و مذاهب؛ همزیستی مسالمت آمیز، خرداد ماه ۱۴۰۱

همایش بین المللی گفتگوی ادیان و مذاهب؛ همزیستی مسالمت آمیز

International Conference on Dialogue of Religions and Beliefs; Peaceful coexistence

پوستر همایش بین المللی گفتگوی ادیان و مذاهب؛ همزیستی مسالمت آمیز

همایش بین المللی گفتگوی ادیان و مذاهب؛ همزیستی مسالمت آمیز در تاریخ ۵ خرداد ۱۴۰۱ توسط دانشگاه سیستان و بلوچستان، در شهر زاهدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش بین المللی گفتگوی ادیان و مذاهب؛ همزیستی مسالمت آمیز مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش بین المللی گفتگوی ادیان و مذاهب؛ همزیستی مسالمت آمیز