کنگره بین المللی علوم زیست پزشکی اصفهان، مهر ماه ۱۳۹۹

کنگره بین المللی علوم زیست پزشکی اصفهان

international congress of isfahan biomedical sciences

پوستر کنگره بین المللی علوم زیست پزشکی اصفهان

کنگره بین المللی علوم زیست پزشکی اصفهان در تاریخ ۵ مهر ۱۳۹۹ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان،دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنگره بین المللی علوم زیست پزشکی اصفهان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنگره بین المللی علوم زیست پزشکی اصفهان