هفدهمین گردهمایی علمی سالانه و چهاردهمین کنگره بین المللی انجمن ارتودنتیستهای ایران، آبان ماه ۱۳۹۸

هفدهمین گردهمایی علمی سالانه و چهاردهمین کنگره بین المللی انجمن ارتودنتیستهای ایران

17th annual scientific convention and 14th international congress of iranian association of orthodontists.5-8th of november 2019

پوستر هفدهمین گردهمایی علمی سالانه و چهاردهمین کنگره بین المللی انجمن ارتودنتیستهای ایران

هفدهمین گردهمایی علمی سالانه و چهاردهمین کنگره بین المللی انجمن ارتودنتیستهای ایران در تاریخ ۱۴ آبان ۱۳۹۸ توسط ،انجمن علمی ارتودنیستهای ایرانانجمن ارتودنتيستهاي ايران در شهر تهران برگزار گردید.