نخستین همایش ملی نوآوری در علوم انسانی و اجتماعی، بهمن ماه ۱۴۰۱

نخستین همایش ملی نوآوری در علوم انسانی و اجتماعی

The first national innovation conference in humanities and social sciences

پوستر نخستین همایش ملی نوآوری در علوم انسانی و اجتماعی

نخستین همایش ملی نوآوری در علوم انسانی و اجتماعی در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۴۰۱ توسط دانشگاه کاشان، در شهر کاشان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش ملی نوآوری در علوم انسانی و اجتماعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین همایش ملی نوآوری در علوم انسانی و اجتماعی