سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه، آذر ماه ۱۳۸۵

سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

3rd International Congress on Health, Medication and Crisis Management in Disaster

سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه در تاریخ ۲۱ آذر ۱۳۸۵ توسط ،سازمان بسيج جامعه پزشكي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه