دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین

دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین

پوستر دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین

دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۹۵ توسط شرکت علمی پژوهشی باران اندیشه و تحت حمایت سیویلیکا در شهر بهشهر برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

بومی‌سازی واسلامی سازی علوم انسانی درایران با رویکرد بومی - اسلامی: چالش ها و راهکارها
¢ اقتصاد مقاومتی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ؛ بهبود فضای کسب و کار و توانمند سازی بخش خصوصی
¢ آسیب شناسی علوم انسانی اسلامی در فضای فناوری اطلاعات محور 
¢ آسیب شناسی علوم انسانی اسلامی با رویکرد بومی -  اسلامی  و راهکارهای عملی شدن آن در ایران
¢  لزوم  توجه به بومی‌سازی با رویکرد اسلامی در بررسی کیفیت تدریس علوم انسانی در دانشگاه‌ها  
¢  دانشگاه  فرهنگیان  و  احیای علوم انسانی اسلامی با رویکرد بومی  -   اسلامی ، بصیرت افزایی و تحقق سند تحول بنیادین 
¢  تبیین اصول تعلیم و تربیت از دیدگاه اسلام 
¢  بررسی تطبیقی رابطه تربیت دینی و تربیت اخلاقی با نگرش اسلامی 
¢  نقش اسلامی سازی متون درسی در درونی شدن ارزش ها 
¢  علوم اجتماعی ، علوم تربیتی و مدیریت آموزشی و رویکردهای نوین پژوهشی 
¢  علوم انسانی و مثلث طلایی صنعت ، دانشگاه و جامعه 
¢  تحقیقات آموزشی ، تکنولوژی آموزشی  و رویکردهای نوین پژوهشی 
¢ روانشناسی بالینی ، روانشناسی اجتماعی ، روانشناسی عمومی با رویکرد بومی -  اسلامی
¢  علوم سیاسی با رویکرد بومی -  اسلامی
¢ حقوق بین الملل با رویکرد بومی -  اسلامی
¢  پژوهش های کمی وکیفی در علوم انسانی با رویکرد بومی-اسلامی:روش ها،الگوها،چالش ها و راهکارها 
¢  مدیریت دانش(KM) با رویکرد بومی -  اسلامی
¢ یافته ها و مباحث نوین در حسابداری و حسابرسی
¢  علوم انسانی اسلامی و فناوری های نوین آموزشی و تقویت هویت دینی و ملی 
¢ مدیریت دولتی ، مدیریت دولتی نوین (NPA) ، مدیریت بازرگانی ، مدیریت صنعتی ، مدیریت اجرایی ، مدیریت بیمه،  
مدیریت گردشگری و جهانگردی ، مدیریت هتلداری با رویکرد بومی  -   اسلامی
¢ مدیریت امور بانکی  ، مدیریت امور فرهنگی  ، مدیریت رسانه  ، مدیریت آموزش عالی ، مدیریت شهری ، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ، مدیریت ریسک ،  مدیریت زمان ، مدیریت بحران ، مدیریت مالی  و مدیریت استراتژیک
¢  مهندسی صنایع 
¢ مدیریت منابع انسانی (HRM) ، مدیریت استراتژیک منابع انسانی (SHRM)  ، مدیریت منابع انسانی الکترونیکی (EHRM) و  رفتار سازمانی با رویکرد بومی  -  اسلامی
¢ مدیریت تولید و عملیات  ،  پویائی شناسی سیستم ( System Dynemics)  و طرح ریزی واحد های صنعتی
¢ مدیریت دولتی و سازمان های عمومی ، تحول سازمانی ، خط مشی گذاری ، رفتار سازمانی ، مدیریت تطبیقی و توسعه ،دولت الکترونیک و سایر موضوعات مرتبط با مدیریت دولتی
¢ مدیریت بازرگانی و بازاریابی ، رفتار مصرف کننده ، برند سازی ، بازاریابی صنعتی ، بازاریابی رابطه مند ، بازاریابی و شبکه های اجتماعی ،  بازاریابی در فضای مجازی ، بازاریابی عصبی ، مدیریت ارتباط با مشتری ، بازاریابی بین المللی و صادرات ، مدیریت فروش ، مدیریت مذاکره ، مدیریت استراتژیک  و سایر موضوعات مرتبط با مدیریت بازرگانی و بازاریابی
¢ مدیریت مالی و حسابداری ، چالش های تحقیقات حسابداری و مدیریت مالی ، رویکردهای حسابداری و مدیریت مالی ،مباحث جدید مدیریت مالی و حسابداری در جهان ، بازاریابی مالی  ، اخلاق حرفه ای در حسابداری و مدیریت مالی ، مهندسی مالی ، حسابداری دولتی و صنعتی ، بازارهای پولی و مالی ، مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته و سایر موضوعات مرتبط با مدیریت مالی و حسابداری
¢ اقتصاد ، مدیریت اقتصاد ، اقتصاد بازرگانی ، اقتصاد عمومی و دولتی  ، اقتصاد منابع ، رویکردهای نوین در اقتصاد جهانی و سایر موضوعات مرتبط با اقتصاد
¢ اقتصاد بازرگانی و امور مالی و سرمایه گذاری تجاری
¢  پژوهش های نوین در حوزه الهیات و معارف اسلامی
¢  پژوهش های نوین در حوزه جغرافیا و برنامه ریزی
¢  پژوهش های نوین در حوزه زبان شناسی و آموزش
¢  پژوهش های نوین در حوزه حقوق و علوم سیاسی
¢  پژوهش های نوین در حوزه مطالعات اجتماعی  و  مدیریت ورزشی 
¢  پژوهش های نوین در حوزه تاریخ 
¢ کارآفرینی ، اشتغالزایی و درآمدزایی   
¢ شرکت های دانش بنیان و جایگاه آن در اقتصاد مقاومتی
¢ شرکت های دانش بنیان و رویکردهای اجرایی آن ( مدل ، موانع ومحدودیت ها ، عملکرد  ،  نحوه گسترش و...)
¢ نقش اقتصاد دانش بنیان (و شرکت های دانش بنیان) در توسعه منطقه ای و ملی ( اشتغال زایی نخبگان و نیروهای مستعد دانشگاهی و غیر دانشگاهی ، فضای کسب و کار شرکت های دانش بنیان و...)
¢ مقایسه تطبیقی شرکت های دانش بنیان با کشورهای موفق و   پیشرو
¢ تحلیل محیط رقابت و توسعه و حفظ مزیت رقابتی پایدار
¢ همراستایی اهداف و برنامه های راهبردی کسب و کار
¢ ارزیابی ‌و‌ کنترل‌ راهبردی ‌کسب ‌و کار و طراحی‌ و تدوین ‌شاخص‌های ‌بهبود و توسعه‌ عملکرد‌ راهبردی
¢ تکنیک‌های ارزیابی ، بهبود و مدیریت عملکرد مبتنی بر راهبردهای کسب و کار
 ¢ رویکردهای نوین و نوظهور در برنامه ریزی  و مدیریت راهبردی
¢ تحلیل و بکارگیری نظریه های مدیریت در حوزه کسب و کار ایران
¢ تجزیه و تحلیل و پیش بینی محیط و تقاضای بازار
¢ توسعه فرصت های کسب و کار و کارآفرینی
¢ مدیریت صادرات ، واردات و مبادلات و تفاهم نامه های بین المللی
¢ اقتصاد بازرگانی و امور مالی و سرمایه گذاری تجاری
¢ مدیریت تکنولوژی و نوآوری های محصولات و خدمات
¢ الهیات و معارف اسلامی
¢ الگوهای ایرانی -  اسلامی پیشرفت و توسعه
¢ زبان شناسی و آموزش
¢ زبان و ادبیات فارسی
¢ مشاور و راهنمایی
  ¢ علوم قرآن و حدیث
¢ آموزش و پرورش
¢ تاریخ و تمدن
¢ فقه و حقوق
¢ انسان و هنر
و سایر محورها و موضوعات  مرتبط با علوم انسانی و علوم انسانی اسلامی با رویکرد بومی  -   اسلامی و ...

 مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین