کنفرانس بین المللی زنجیره تامین سبز، اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

کنفرانس بین المللی زنجیره تامین سبز

The International Conference on Green Supply Chain

پوستر کنفرانس بین المللی زنجیره تامین سبز

کنفرانس بین المللی زنجیره تامین سبز در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط ،شركت پيشگامان سنجش علوم در شهر لاهیجان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی زنجیره تامین سبز مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی زنجیره تامین سبز