اولین همایش علوم جغرافیایی ایران 1393، اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

اولین همایش علوم جغرافیایی ایران 1393

Iranian Conference of Geographical Sciences

پوستر اولین همایش علوم جغرافیایی ایران 1393

اولین همایش علوم جغرافیایی ایران 1393 در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط دانشگاه تهران،موسسه جغرافيا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش علوم جغرافیایی ایران 1393 مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش علوم جغرافیایی ایران 1393