کنفرانس بین المللی اقتصاد جهانی و تحریم‌ها، مهر ماه ۱۳۹۸

کنفرانس بین المللی اقتصاد جهانی و تحریم‌ها

International Conference on Global Economy & Sanctions

پوستر کنفرانس بین المللی اقتصاد جهانی و تحریم‌ها

کنفرانس بین المللی اقتصاد جهانی و تحریم‌ها در تاریخ ۱۷ مهر ۱۳۹۸ توسط ،مركز مطالعات و همكاري‌هاي علمي بين‌المللي وزارت علوم تحقيقات و فناوري در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی اقتصاد جهانی و تحریم‌ها مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی اقتصاد جهانی و تحریم‌ها