سومین همایش هوانوردی عمومی ایران، آبان ماه ۱۳۹۹

سومین همایش هوانوردی عمومی ایران

3rd Iran Congress on General Aviation

پوستر سومین همایش هوانوردی عمومی ایران

سومین همایش هوانوردی عمومی ایران در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۹ توسط پژوهشگاه هوافضا، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش هوانوردی عمومی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش هوانوردی عمومی ایران