کنفرانس بین المللی مهندسی و فن آوری اطلاعات، خرداد ماه ۱۳۹۶

کنفرانس بین المللی مهندسی و فن آوری اطلاعات

پوستر کنفرانس بین المللی مهندسی و فن آوری اطلاعات

کنفرانس بین المللی مهندسی و فن آوری اطلاعات در تاریخ ۱ خرداد ۱۳۹۶ توسط ،پژوهشكده فرهنگ و فناوري پژوهشگاه فرهنگ و هنر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی مهندسی و فن آوری اطلاعات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی مهندسی و فن آوری اطلاعات