اولین همایش زلزله و سبک سازی، مهر ماه ۱۳۸۴

اولین همایش زلزله و سبک سازی

1st International Congress on Earthquake and Lightweight Construction

اولین همایش زلزله و سبک سازی در تاریخ ۱۰ مهر ۱۳۸۴ توسط دانشگاه قم،دانشكده فني و مهندسي دانشگاه قم در شهر قم برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش زلزله و سبک سازی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش زلزله و سبک سازی