کنگره بین المللی نوآوری در مهندسی و توسعه تکنولوژی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

کنگره بین المللی نوآوری در مهندسی و توسعه تکنولوژی

International Congress on Engineering Innovation

پوستر کنگره بین المللی نوآوری در مهندسی و توسعه تکنولوژی

کنگره بین المللی نوآوری در مهندسی و توسعه تکنولوژی در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط دانشگاه تبریز،دبيرخانه دائمي كنگره با همكاري دانشگاه تبريز در شهر تبریز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنگره بین المللی نوآوری در مهندسی و توسعه تکنولوژی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنگره بین المللی نوآوری در مهندسی و توسعه تکنولوژی