کنفرانس بین المللی سلامت الکترونیک، آذر ماه ۱۳۹۱

کنفرانس بین المللی سلامت الکترونیک

International Conference on Electronic health

کنفرانس بین المللی سلامت الکترونیک در تاریخ ۹ آذر ۱۳۹۱ توسط ،سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران در شهر تهران برگزار گردید.