اولین کنفرانس ملی مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود، اسفند ماه ۱۳۹۳

اولین کنفرانس ملی مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود

The first national conference on electrical engineering of Islamic Azad University, Langarud branch

پوستر اولین کنفرانس ملی مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود

اولین کنفرانس ملی مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۳ توسط ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد لنگرود در شهر لنگرود برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود