سومین کنفرانس بین المللی در مهندسی برق، الکترونیک و کامپیوتر، مرداد ماه ۱۳۹۵

سومین کنفرانس بین المللی در مهندسی برق، الکترونیک و کامپیوتر

پوستر سومین کنفرانس بین المللی در مهندسی برق، الکترونیک و کامپیوتر

سومین کنفرانس بین المللی در مهندسی برق، الکترونیک و کامپیوتر در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۳۹۵ توسط ،موسسه تحقيقاتي،پژوهشي علوم و تكنولوژي نروژ برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی در مهندسی برق، الکترونیک و کامپیوتر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی در مهندسی برق، الکترونیک و کامپیوتر