کنفرانس بین المللی زلزله، مدیریت بحران،احیا و بازسازی، خرداد ماه ۱۳۹۶

کنفرانس بین المللی زلزله، مدیریت بحران،احیا و بازسازی

پوستر کنفرانس بین المللی زلزله، مدیریت بحران،احیا و بازسازی

کنفرانس بین المللی زلزله، مدیریت بحران،احیا و بازسازی در تاریخ ۳ خرداد ۱۳۹۶ توسط مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا،دانشگاه فني و مهندسي بويين زهرا در شهر قزوین برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی زلزله، مدیریت بحران،احیا و بازسازی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی زلزله، مدیریت بحران،احیا و بازسازی