پنجمین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها، اردیبهشت ماه ۱۳۹۰

پنجمین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

5th Iranian Congress on Environment Crises and Their Rehabilitation Methodologies

پنجمین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰ توسط ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات خوزستان در شهر اهواز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها