همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن، بهمن ماه ۱۳۹۱

همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن

International Congress on Environmental Crises and its Solutions

پوستر همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن

همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۹۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز،دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات اهواز در شهر جزیره کیش برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن